WAT IS EEN TELEFOONCIRKEL?

Een telefooncirkel is een uitstekend middel om met name alleenwonende mensen de mogelijkheid te geven iedere dag contact te hebben met anderen. Hoewel het geen echt alarmeringssysteem is, kan het in noodgevallen toch hulp bieden.

 

HOE WERKT EEN TELEFOONCIRKEL?

Om 9 uur 's-morgens begint de contactpersoon te bellen naar degene die nummer één op de lijst is. Als blijkt dat die deelnemer "gezond weer op is", dan belt nummer een naar nummer twee etc. De laatste deelnemer tenslotte belt weer terug naar de contactpersoon en dan is het kringetje weer rond. In Rijen en Molenschot draait de telefooncirkel ook in het weekend. Krijgt een van de deelnemers na herhaaldelijk bellen geen gehoor, dan neemt deze contact op met de contactpersoon. Deze probeert via de sleuteladressen (familie, buren etc.) te achterhalen of er iets aan de hand is. Mocht dat het geval zijn, dan zullen adequate maatregelen worden genomen en zonodig worden vrijwilligers of andere instanties ingeschakeld.

 

WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN TELEFOONCIRKEL?

Voor alle duidelijkheid: de telefooncirkel is niet alleen bedoeld voor ouderen. Iedereen die behoefte heeft aan een dagelijks gesprekje via de telefoon (b.v. iemand die alleen woont en/of aan huis gebonden is) kan een beroep op ons doen. Ook is het mogelijk tijdelijk aan de telefooncirkel deel te nemen, bijvoorbeeld bij ziekte of in de vakantie-periode. Aarzelt U vooral niet om eens nadere informatie te vragen bij

Hulpcentrale Rijen/Molenschot

Nassaulaan 62/64

5121 BC Rijen

Telefoon 0161-222400

op werkdagen van 09.00-11.00 uur.

 

CONTACTPERSOON TELEFOONCIRKELS:

Mevrouw J. v.d. Valk, telefoon 0161-222930


Contact

Stichting Hulpcentrale Rijen/Molenschot

Nassaulaan 62-64
5121 BC Rijen


0161-222400 (bereikbaar 9.30-11.00 uur)