Welkom op onze website

 

l. De stichting Hulpcentrale Rijen/Molenschot heeft ten doel het ‑zonder winstoogmerk bieden ‑van hulp en bijstand aan eenieder, die in acute sociale nood verkeert.

2. Zij tracht dit doel te bereiken:

a.   door het instellen en instandhouden van een dienst, welke eerste hulp verleent aan mensen, die in acute sociale nood verkeren,

b.   door met behulp van een vrijwilligerskorps diensten te verrichten of door hen, indien nodig, te verwijzen naar de geëigende instellingen van maatschappelijke en sociale dienstverlening;

c.   door aanwending van alle andere middelen die voor het bereiken ‑van dit doel dienstbaar kunnen zijn.

 


Nieuws

31-05-2015 13:37

Jaarvergadering

 Op woensdag 22 april 2015 om 20.00 uur is een jaarvergadering gehouden in de Boodschap te Rijen.   Lia van der Meijs stelt zich na ruim 20 jaar in de functie van secretaris niet meer beschikbaar. Zij wordt opgevolgd door Mieke Henderson.  Wel of geen samenwerking met VIP is in...

Lees meer

—————

31-05-2015 13:00

Vacatures.

Voor de vele hulpdiensten, welke onze stichting verzorgt in Rijen en in Molenschot, zijn veel vrijwilligers nodig.  Bij belangstelling om vrijwilliger van onze organisatie te worden is een telefoontje naar 0161-222400 voldoende.  Aanmelden kan ook...

Lees meer

—————


Contact

Stichting Hulpcentrale Rijen/Molenschot

Nassaulaan 62-64
5121 BC Rijen


0161-222400 (bereikbaar 9.30-11.00 uur)